Το ερωτηματολόγιο αυτό αποσκοπεί στο να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα από τους εφήβους κατά τη διάρκεια της επιβολής καραντίνας ( 10/3-σήμερα) λόγω του κορωνοϊού (COVID- 19).

Θα χρειαστείτε 5-8 λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο και θεωρείστε δεδομένο ότι οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές. Θα τηρηθεί αυστηρά ο κώδικας δεοντολογίας της ακαδημαϊκής έρευνας. Θα εξασφαλιστεί απόλυτη εχεμύθεια στις απόψεις σας καθώς τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται μόνο σε μορφή ομαδικών αποτελεσμάτων.